Cemiyet


OSMANİYE KARATEPE-ASLANTAŞ YAZITLARINDAKİ TARİHİ GERÇEKLER

OSMANİYE KARATEPE-ASLANTAŞ YAZITLARINDAKİ TARİHİ GERÇEKLER

 

Ben gerçekten Asativatayım, Güneşimin adamı, Fırtına Tanrısının kulu,

Beni Fırtına Tanrısı, Adanava kentine ana ve baba yaptı,

Ve Adanava kentini ben geliştirdim, Hem de gün doğusuna doğru.

Ve benim günümde Adanava kentine refah, tokluk, rahatlık tattırdım.

Ve pahara depolarını doldurdum, Ata at kattım, Kalkana kalkan, Orduya ordu kattım, (Herşey Fırtına Tanrısı ve Tanrılar İçin)

Çalımlıların çalımını kırdım, ülkede kötü olanları ülke dışına attım.

Kendime bey konakları kurdum,

Soyumu rahata kavuşturdum,

Ve baba tahtına oturdum, bütün krallarla barış kurdum.

Krallar da beni ata bildiler, adaletim, bilgeliğim ve iyi yüreğim için

Bütün sınırlarımda güçlü kaleler kurdum,

Kötü kişilerin, çete başlarının bulunduğu sınırlarda, (Hopsos evine boyun eğmeyenlerin hepsini)

Ben Asativata, ayağımın altına aldım. Buralardaki kaleleri yok ettim, kaleler kurdum,

Ta ki Adanavalılar rahat ve huzur içinde yaşaya.

Ve gün batısına doğru Benden önceki kralların alt edemediği Güçlü ülkeleri altettim.

Ben Asativata, bunları altettim, kendime kul ettim.

Ve onları ülkemin gündoğusuna doğru, sınırlarımın içine yerleştirdim.

Adanavalıları da buraya yerleştirdim. Ve günümde Adanava sınırlarını gerek gün batısına,

Gerekse gün doğusuna doğru genişlettim.

Öyle ki, önceleri korkulan yerlerde,

Erkeklerin yola gitmekten korktukları ıssız yollarda..

Günümde kadınlar kirmen eğirerek dolaşmaktadır.

Ve benim günümde bolluk, tokluk, rahat ve huzur vardı.

Ve Adanava ülkesi huzur içinde yaşıyordu.

Ve bu kaleyi kurdum.

Ve ona Asativata adını vurdum,

Fırtına Tanrısı ve Tanrılar beni buna yönelttiler,

Ta ki, Bu kale Adanava Ovasının ve Mopsos evinin koruyucusu olsun.

Günümde Adanava Ovası topraklarında bolluk ve huzur vardı,

Adanavalılardan günümde, kılıçtan geçen kimse olmadı.

Ve ben bu kaleyi kurdum, ona Asativata adını vurdum.

Oraya Fırtına Tanrısını yerleştirdim ve ona kurbanlar adadım;

Yılda bir öküz, çift sürme zamanı bir koyun, güzün bir koyun adadım. Fırtına Tanrısını takdis ettim, Bana uzun günler, sayısız yıllar ve bütün kralların üstünde

Büyük bir güç bahşetti.

Ve bu ülkeye yerleşen halk öküz, sürü bolluk ve içkiye sahip oldu,

Dölleri bol oldu, Fırtına Tanrısı ve Tanrılar sayesinde

Asativata'ya ve Mopsos evine kulluk ettiler.

Ve eğer krallar arasında bir kral, prensler arasında bir prens,

Hatırı sayılır bir insan

Asativata'nın adını bu kapıdan siler, buraya başka bir ad yazar.

Bunun ötesinde bu kente göz diker ve Asativata'nın yaptırdığı bu kapıyı,

Yıkar, yerine başka bir kapı yapar ve ona kendi adını vurursa,

Açgözlülük, kin ya da hakaret amacıyla bu kapıyı yıkarsa,

O zaman Gök Tanrısı, Yer Tanrısı Ve Evrenin Güneşi ve bütün Tanrıların gelen kuşakları

Bu kralı, bu prensi ya da hatırı sayılır kişiyi Yeryüzünden sileceklerdir.

Yalnızca Asativata'nın adı ölümsüzdür, sonsuza dek,

Güneşin ve Ayın adı gibi

 

Kaynakça:

Yenises Dergisi

Sayı:039 Ocak 1999