Cemiyet


"YENİSES, ANADOLU’NUN MİLLÎ SESİDİR"

 

"YENİSES, Anadolu’nun Millî Sesidir"

YENİSES Dergisi’nin 20. Yılı dolayısıyla, Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV) tarafından, İmtiyaz Sahibi Hasan Bölük Beye “20. Yıl Kutlama Belgesi” ve Teşekkür Plaketi sunuldu. Sunum sırasında TÜRKSAV Başkanı Yahya Akengin, Yenises Dergisi hakkındaki duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirdi: “YENİSES, Anadolu’nun Millî Sesi olan bir dergimizdir. Yurdumuzun hemen her ilinde her ilçesinde yeşeren kültür sanat çiçeklerinin kokusunu bütün ülkeye yaymaktadır. Tutarlı bir duruşu vardır. Türk milletinin bağrından çıkan ve yine Türk milletine tercüman olan bir yayın organıdır. Türk ifadesi, bir etnik unsurun adı olmanın çok ötesinde, tarih ve sosyoloji boyutlarıyla, kapsamlı, kuşatıcı bir kavramın adıdır. Onu sadece bir ırkın tanımı olarak düşünmeye imkân yoktur. Zaman olmuş, Müslümanlıkla eşanlamlı bir ad olarak algılanmış, devirlere göre bazı imparatorlukların kimliği şeklinde kabul görmüştür.

Kuvayı Milliye Ruhu’nu Temsil Etmektedir

YENİSES’in hitap etmekte olduğu alan Türk dünyası coğrafyasını da kapsamaktadır. O, Türk dünyası fikri etrafında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların sesini kaynağından muhataplarına ileten kutlu bir görevi üstlenmiştir. Türkî devletler, Türk dilli ülkeler, Türkî cumhuriyetler, Türkçe konuşan milletler ifadesini kullanarak, Türk dünyası ifadesini kekeleyerek ve çekine çekine telaffuz edenlere karşı YENİSES, iman ve kültür coğrafyamıza sahip çıkmaktan çekinmemiştir. “Türk milleti” kavramını gündem dışına düşürme gayretlerine karşı da “Kuvayı Milliye” ruhunu temsil etmektedir. Mütareke döneminde işgalcilere teslim edilmiş bulunan hükümet merkezi İstanbul’un karşısına dikilen Ankara ruhunun her zaman var olacağı ümit ve inancını canlı tutan bir yayın hareketidir.

Bu Dergi Desteklenmeli ve Yaşatılmalı

Aynı evde yaşayan kardeşlerin bile bakış açılarında, gelecek algılamalarında, mantık yürütme yöntemlerinde farklılıklar olabilmektedir. Ancak bu farklılıklar kardeş olma gerçeğini değiştirmiyor. Darılmaları, barışmalar izleyebiliyor. Tartışmalar uzlaşmalara varabiliyor. Elbette, Türk dünyası da dikensiz gül bahçesi değildir. “Gülü seven dikenine katlanır” özlü sözü de Türk atasözlerinden biridir. Sözün özü; Bu dergi desteklenmeli, yaşatılmalı ve benzerlerinin çoğalıp güçlenmesine vesile olmalıdır. Bu kutlu görevi üstlenmiş bulunan Hasan Bölük Bey ve arkadaşlarını kutluyor, bu bayrağı daha nice yirmi yıllara taşımalarını diliyorum.”