Cemiyet


AHLÂK VE İKTİSAT, HAYATIN TEMEL DEĞERLERİDİR

 

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB)'nin, Ziraat Katılım ve Hataylı İş Adamları ve Bürokratları Derneği (HATİAB)'ın destekleri ile Hatay'da düzenlediği IV. Ahlâk Şurası'nın Sonuç Bildirgesi yayınlandı.

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, temel meselesi insan olan bir toplumun ahlakı ıskalaması ve etik kavramına sığınmasının bir kaçış olduğunu belirtti. Bütün hayatını ahlak davasına adamış olan ve kitaplarına Ahlâk Nizamı ve İsyan Ahlâkı isimlerini veren Nureddin Topçu'nun Doğumunun 100. Yıldönümü hatırasına düzenlenen ilk Ahlak Şurası'ndan buyana emeği geçen kişilere ve kurumlara teşekkür eden Doğan, Osmaniye ÖNDER Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hasan Bölük'e de teşekkür ederek, "Aynı zamanda Türkiye Yazarlar Birliğimizin Üyesi olan Hasan Bölük Bey'e, şuramıza Başkan Yardımcısı Mehmet Aksoy'u gönderme nezaketi gösterdikleri için şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Siyaset, Eğitim ve İktisat Ahlaklı Olmalı

Osmaniye ÖNDER Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve YENİSES Dergisi ile Haberde Önder Gazetesi'nin de İmtiyaz Sahibi olan Hasan Bölük ise, "Türkiye Yazarlar Birliğinin ilkini 2010 yılında İstanbul'da, ikincisini "Ahlâk ve Siyaset" temasıyla Konya'da, üçüncüsünü 2015te "Ahlâk ve Eğitim" temasıyla Ankara'da gerçekleştirdiği ahlâk şûralarının haberlerini Dergimiz Yenises, Gazetemiz Haberde Önder ve İnternet Sayfamızda yayınlayarak kamuoyuyla paylaşmaktan büyük mutluluk duydum. Dördüncüsünü ülkemizin önemli medeniyet merkezlerinden Hatay/Antakya'da gerçekleştirmesine ziyadesiyle sevindim. Çünkü biz İslam'ı Güzel Ahlak olarak tanımlayan ve Cenabı Allah tarafından Güzel Ahlakı tamamlamak üzere görevlendirildiğini belirten bir Peygamberi önder ediniyoruz. Yayın hayatımızda da ahlaki değerleri yükseltmeye çalışıyoruz. Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan'dan şimdiki Başkan Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'a kadar görev yapan Türkiye Yazarlar Birliği'nin bütün genel başkanlarını, bu ve benzeri güzel hizmetlerinden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

Toplam 6 oturumda; İnsan ve İktisat; İktisat, Tüketim ve Ahlak; Piyasanın Ahlakı; İş Ahlakı ve İktisat Eğitimi; Modern İktisadın Ahlaklığı Sorunları; Toplum ve İktisat konularındaki sunumların ardından bir de sonuç bildirgesi yayınlandı. "Ahlâk Türkiye'nin ve dünyanın en önemli gündemlerinden biri olmalı ve gündemden hiç düşürülmemelidir" denilen sonuç bildirgesinde özette şunlara yer verildi: "Temel meselesi İnsan olan bir toplumun ahlâkî değerlerden uzaklaşması hatta ahlâk karşıtı tutumlar benimsemesi düşünülemez. Türkiye'yi hiçbir iç ve dış düşman ahlâkî değerlerin aşınması ölçüsünde tehdit etmiyor! Mevcut iktisadi düzeni her şeye rağmen kabullenmek, menfiliklerini işin tabiatı gibi görmek, olağanlaştırmak kabul edilebilir değildir. Derinleşen bir insan meselesi olarak ahlâkî kaygılarımız fiillerimizden uzaklaşmakta; ahlâkî yozlaşmanın toplumda hızla yayıldığı gözlemlenmektedir.

Refahın Üretimi ve Dağıtımı Adil Olmalıdır

Ahlâkî kaygılar taşımayan bir iktisat kaderimiz olarak kabul edilmemelidir. Ekonomik büyüme ile adil gelir dağılımı birlikte düşünülmelidir. Refahın üretimi, bölüşümü ve dağıtımı âdil ve hakkaniyetli olmalıdır. İktisat bölümlerinde bize dair modellerin oluşturulup tartışıldığı ilmî zeminler hazırlanmasına öncülük edilmelidir. Tüketim hevesini canlı tutan, şuursuzca tüketime yol açan reklamlar yerine üretim teşvik edilmelidir. Üretim mekanizmasının en büyük unsuru emeğe değer verilmelidir. İş ahlâkını bireysel ve toplumsal açıdan etkin kılacak uygulamalar (dersler, devlet politikaları, sivil toplum girişimleri) geliştirilmelidir. İktisadî güvenliği sağlayacak tedbirler alınmalı, darbe ve terörün ekonomi güvenliğini tehdit edici unsurlar olduğu dikkatten kaçırılmamalıdır."